× اخبار حاوی برچسب :

آموزش و پرورش خوزستان

تعداد :2
دانش آموزان خوزستانی درمسابقه سازمان بهداشت جهانی برترشدند

اهواز - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش آموزان خوزستانی 2 عنوان برتر مسابقات جهانی سال 2019 نقاشی سازمان بهداشت جهانی را کسب کردند.

توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

اهواز - معاون پژوهشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: توسعه فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ قرآنی و برخاسته از آموزه های دینی بسیار ضروری است.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehfarhang
telegram: http://t.me/rsaranganoush
tel: +98915005847
© 2017 Rasane Farhang Rights Reserved