× اخبار حاوی برچسب :

علیرضا کاظمی

تعداد :1
توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

اهواز - معاون پژوهشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: توسعه فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ قرآنی و برخاسته از آموزه های دینی بسیار ضروری است.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehfarhang
telegram: http://t.me/rsaranganoush
tel: +98915005847
© 2017 Rasane Farhang Rights Reserved